Latest

אפליקציית רדיו יהודי

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא אפליקציית רדיו יהודי אפליקציה זו מכילה 14 ערוצי רדיו תורניים המשדרים מוזיקה והרצאות 24 שעות ביממה בחינם. רדיו יהודי מוזיקה יהודית אפליקציית רדיו
Read More

מכון כלי הקודש – הרב אוריאל כהן

מכון  כלי הקודש הציפייה והכיסופים לבית המקדש חוצה גבולות בעם ישראל מכל העדות והחוגים סוגי האנשים כולם מאוחדים בקשר שלהם אל בית המקדש. מכון "כלי הקדש" פועל במטרה להוסיף
Read More