בורא עולם- רבונו של עולם מזעזע, מנדנד ומוציא את העולם משווי משקל

דברי הרב ניר בן ארצי – למרות שאני לא חסיד של הרב, אבל הדברים מדברים בעד עצמם וניתן להכיר את האמת ולפעול למען הצלת עם ישראל.

להלן המסר שלו:

. העולם יצא משליטה – כביכול. על ידי איתני הטבע, מדבר הקב"ה עם העולם הזה – עם עם ישראל

כל אחד רוצה לשלוט בעולם. כל ארץ ואומה רוצות לשלוט. כל ארץ ואומה, רוצות להראות שיש להם עוצמה גרעינית וכימית. כל ארץ ואומה רוצות לעשות מלחמת עולם שלישית. רוצות פשוט להרוס את העולם – העולם הגיע לשיאו.

קיימות אלפי פצצות אטום ועשרות אלפי פצצות כימיות, העולם הגיע למצב של חנק. לכן הקב"ה גורם לרעידות אדמה, שיטפונות, התפרצויות הרי געש ורוחות קשות, כדי שאנשים יעסקו באיתני הטבע ויעזבו את המחשבות שיכולות לגרום למלחמת עולם שלישית.

העולם נהיה כמו מגדל בבל, הכל מבולבל. מסבך הקב"ה את כל העולם כולו, כדי שכל ארץ וכל מדינה תתעסק בעצמה.

תהיה שנאה ליהודים באמריקה ובאירופה, יהיה רעב באמריקה ובאירופה ובמקומות אחרים בעולם. הגויים יתנפלו על הבתים, על המכוניות ועל החצרות של היהודים. כביכול קנו היהודים נדל"ן בזול, הלכו נגד רמזיו ותכניותיו של הקב"ה – הם יפגעו משנאת חינם של אנטישמיות!

היהודים בעולם כולו, יצטרכו לעלות לארץ ישראל! כבר עכשיו עולים הרבה יהודים וימשיכו לעלות. בקרוב תהיה עליה גדולה מאוד של יהודים מהעולם כולו! הממשלה והסוכנות היהודית חייבות לטפל בהם במסירות נפש גדולה, לעשות השתדלות גדולה מאוד כדי לאכלס את כל העולים החדשים שיבואו לארץ ישראל. תהיה עליה חזקה מאוד – זו מטרתו של בורא עולם! כל זה כדי שיזכו כולם להתגלות מלך המשיח!

קרוב מועד אחרון להתגלות – מי שיספיק – יספיק ומי שלא יספיק – ה' ירחם עליו. היהודים הם עם סגולה שבחר אותם הקב"ה וכולם יהיו כפופים לו, כך גם כל העולם כולו. יגידו כולם בקול גדול "הוא אחד ושמו אחד", שהוא לא נראה אך נותן תחושה שנראה. אשרי האדם המאמין בקב"ה! האמונה בקב"ה פותחת לו דרכים ומראה לו ניסי ניסים! כל רבני עם ישראל בחו"ל – הקב"ה לא מתעתע בנו! הקב"ה לא משחק איתנו! רבונו של עולם רציני מאוד! כל הרבנים, ללא יוצא מן הכלל, חייבים להתעורר, להתלכד ולהתאחד, לפעול למען עם ישראל, למען עליית יהודים לארץ, לשלום בית וחזרה בתשובה של עם ישראל. לכנס כנסים ודרשות, להדביק את היהודים למלך מלכי המלכים הקב"ה, חייבים להגדיל ראש! כל מי שיבין ויעשה – תבוא עליו הברכה מפי עליון.