תיקון חצות

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא   אפליקציית תיקון חצות

אפליקציית תיקון חצות מכילה:

הלכות תיקון חצות

מעלת אמירת תיקון חצות

תיקון רחל

תיקון לאה

בצורה קלה וברורה מתוך המכשיר טלפון נייד שלכם בכל זמן ובכל מקום ללא צורך בחיבור לאינטרנט.

לרשימה המלאה של אפליקציות יהודיות כנסו

אפליקציות נוספות  כנסו

אין לך תיקון חשוב יותר מתיקון חצות

ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ס"ז אומר רבינו בזה"ל "יזכה להתקרב אל האמת דהיינו לצדיקים וכשרים אמיתיים… ועל ידי זה יהיו נפתחין עיניו ויסתכל על עצמו בכל המידות לשוב בתשובה על כל המידות הרעות ויזכה לדעת ולהכיר את שמו הגדול יתברך" ומי הוא זה אשר לא יחפוץ בכל המדריגות הנוראות הללו אותם מבטיח רבינו לקמים בחצות הלילה ומתאבלים על חרבן בית המקדש!

 

הינכם מוזמנים לקחת חלק בזיכוי הרבים הגדול
ולשתף עוד אנשים באפליקציית תיקון חצות.