אפליקציית בראשית תמן

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא   בראשית תמן

באפליקציה תוכלו לומר את בראשית תמן מתוך המכשיר טלפון נייד שלכם בכל זמן ובכל מקום ללא צורך בחיבור לאינטרנט.

לימוד זוהר קדוש אחרי התפילה מזכה לעולמות נצח – "עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו"
אמרו גדולי המקובלים מהאור המופלא רבנו האר"י ז"ל, לאומרו בכל יום להארת הנשמה, ומסוגל לתיקון הברית ולזכות לטהרה עליונה.

אמירת בראשית תמן יום יום לאחר התפילה מסוגלת לישועות הבאות:

 1. תיקון עוון פגם הברית.
 2. תיקון נפשו, רוחו ונשמתו של האומר.
 3. היצר הרע, המקטרג, אינו יכול לו.
 4. לא יראה במיתת בניו חלילה.
 5. יזכה ליראת השם.
 6. יצליח בכל דרכיו.
 7. ניצול ממחלת הנפילה.
 8. יגבה וירום מזלו.
 9. לא יבוא לידי עניות חלילה.
 10. אויביו יפלו תחתיו.
 11. יזכה לאריכות ימים.
 12. יזכה לעולם הבא.
 13. סגולה לפרנסה טובה.