לקראת החג: טיפים לניקוי מחשב נייד הודעה מטעם 'ALTER ניידים' ▪  ▪  ▪ עבודות הפסח בשיאן, ובמסגרתן משתדלים להכשיר ולנקות את כל הפריטים והאביזרים הקיימים בבית.