יהדות קבלה סרטים hvsu, יהדות
 קבלה  / יהדות / סרטים  /
מציאות אלוקים / אמיתות התורה / רשימת קטגוריות באתר /
מידע יהודי / הורדות חינם / תוכנות חינם /
תוכנת בבילון תרגום
משמעות החיים / חיים לאחר המוות  / תפילות סגולות  הרצאות שירים
 
 
 
 
 
 שלום גולש יקר !
 הפוך לאתר הבית הוסף למועדפים 
 למענך! אנא גלוש רק ביום חול ומחוץ לשעות העבודה
 קריאה מהנה.
 אימייל : 
olam@olam-jew.com    
 
 
 
רשימת אתרי יהדות וקבלה שהשם זיכה אותי לבנות 
 
 לעמוד הראשי | שאלות ותשובות מעניינות | הפצת יהדות | דפי יהדות להורדה |  בקר/י בפורום שלנו  | תגובות על האתר | על עצמי  | חיפוש באתר

חנות  ספרי קודש
פתחתי חנות ספרי יהדות , קבלה , חומשים , סידורים, ספרים לילדים , דיסקים

הורדת בבילון חינם
הורד ונסה חינם את תוכנת התרגום לאנגלית ולעברית
ולעוד עשרות שפות נוספות

ערוצי קודש בקליק
הורד סרגל ערוצי הקודש
ותוכל לשמוע בכל רגע ערוצי יהדות לחיזוק הנשמה

חוברות משגעות
כנסו לראות את החוברות
החדשות שניתן להזמין
להפצה , אירועים ומזכרות

רוצה גלישה נקייה?
גלוש רק באינטרנט נקי  אינטרנט רימון
השאר פרטים ויחזרו אליך

רוצה קורסים ביהדות בחינם? 
טיפים באימייל חינם:  זוגיות, חינוך ילדים ראייה חיובית...

 
 

Лоренс Кальман
Перевела с иврита Рита Лихштейн
sash30@bezeqint.net 
 

                                              Лоренс Кальман

                                             -----------------------

          Астрономия и теология пришли к одинаковым выводам.

       

  До начала 20 века в астрономии соперничали между собой три модели вселенной:

1.     Статичная вселенная. Вероятнее всего, вселенная представляет собой бесчисленное скопление звёзд и их спутников, находящихся в хаотическом движении. В соответствии с этой моделью все они находятся в равновесии, благодаря силе притяжения, и взаимодействие этих сил объединило эти астрономические объекты в галактики, одной из которых является наша солнечная система. Но каждая из галактик перемещается в пространстве по своему случайному курсу независимо от других. Сильной стороной такой модели является то, что она одинаково подходит и для атеистов и для верующих. Можно допустить, что когда-то такой мир был создан Всевышним и с тех пор существует без его вмешательства. А можно допустить, что он образовался в результате физических процессов.

2.     «Покачивающаяся» вселенная. Возможно это периодически раздувающийся и сжимающийся космический шар. В течение нескольких биллионов лет он, вращаясь, расширяется во все стороны

под действием центробежных сил.

    Затем наступает момент, когда сила взаимного притяжения     созвездий ослабнет настолько, что вектор движения изменится на

противоположный  и созвездия устремятся к центру шара, в результате чего шар начнёт сжиматься. Всё существующее в результате будет вдавлено в центр вселенной, что приведёт к взрыву, то есть одновременному выбросу во все стороны тепла, света и вещества.

 после этого

      начнётся новая стадия расширения вселённой.

   Такой мир мог быть создан Всевышним, а мог возникнуть в результате тепловых и гравитационных процессов.

3.     Открытая вселенная. Она напоминает космический шар, который никогда не взрывается. Если бы сила взаимного притяжения звёзд и созвездий не противодействовала их распространению в пространстве, то вселённая расплескалась бы за пределы шара, то есть в никуда. В конечном итоге все звёзды сгорели бы,  и пространство заполнила бы  холодная тьма. Такая вселенная не была бы способна возродиться. Она возникла бы в определённый исторический момент, развивалась бы по своим законам, достигла

своего сверкающего совершенства и затем превратилась бы в вечную ночь. Основная идея этой модели сводится к тому, что до одноразового первичного взрыва вся материя и энергия были сосредоточены в одной точке бесконечного пространства.

Парадокс, связанный с этой моделью, заключается в том, что

находящаяся в покое масса и энергия, похожая на только что описанную, будет оставаться таковой, пока на неё не воздействует внешняя сила. Но, если вся масса и энергия сосредоточена в одной точке, то внешней силе взяться неоткуда, поэтому нет причины для взрыва. Следовательно, естественно предположить, что существовала некая сверхъестественная сила, которая и позволила миру возникнуть. Эта сила могла принадлежать только  Всевышнему, которого поэтому и называют Создатель.

   В 1916 году Альберт Эйнштейн впервые опубликовал черновики

общей теории относительности и научный мир вышел из себя.

Казалось, что Эйнштейн обнаружил главную тайну мироздания.

Правда, его уравнения создали определённые проблемы и дилеммы

технического  порядка и породили математические сложности,

и это сдерживало интерес газет и журналов, занимающихся

популяризацией науки.  Тем не менее, двое  учёных обратили внимание на определённые неувязки. В конце 1917 года датский астроном Вильм-де-Ситр изучил теорию относительности и написал ответ Эйнштейну, указав на проблемные моменты, и даже привёл чертежи для иллюстрации своих возражений. При этом он предложил примирительное решение: теория относительности применима лишь для случая взрыва, распространяющегося из центра в разных направлениях. Эйнштейн почему-то не удостоил своего оппонента ответом.  В конце 1922 года советский математик Александр Фридман самостоятельно пришёл к таким же выводам, как и де Ситр. Окончательное резюме было таким: если Эйнштейн прав,

то вселенная расширяется во все стороны с огромной скоростью.

   А тем временем на другом берегу Атлантического океана

американский астроном Весто Салифер увидел расширяющийся вовне космический взрыв. Используя мощный телескоп в астрономическом центре Плагстафа в Аризоне, он установил, что десятки галактик действительно расширяют свои горизонты во всех направлениях от центральной точки.

  В конце 1-й мировой войны де Ситр, Фридман и Салифел независимо друг от друга проинформировали Эйнштейна о своих открытиях,

но тот самым непостижимым образом воспротивился предложенному ими решению. Возможно, будучи не просто умным, а гениальным человеком, он понял религиозную направленность вывода о

взрывающейся вселенной.

Эйнштейн даже написал в престижный научный журнал “ Zeitschrift

fur Phisik”, и неуважительно назвал предположения  Фридмана подозрительными, а в адрес де Ситра заявил: « Это условие распространяющейся вселенной тревожит меня.» В другом письме

Эйнштейн успокоил одного из своих коллег: «Я пока не попал в сети

религиозных авторитетов», имея в виду не толкователей священных книг, а  де Ситра, Фридмана и Салифера.

   В 1925 году другой американский астроном Эдвин Хавель нанёс сокрушительный удар по модели статичной вселенной.

  Используя самый мощный телескоп того времени, он обнаружил

что вся вселенная на доступном для наблюдения расстоянии удаляется от Земли. Эйнштейн категорически не согласился с научными выводами Хавеля. Немецкий гений продолжал исповедывать статическую модель вселенной ещё пять лет, пока по просьбе Хавеля

не отправился из Берлина в Пасадну, чтобы лично убедиться, что это явление существует. Подводя итоги поездки, Эйнштейн вынужден был признать: «Исходя из последних наблюдений Хавеля, представляется возможным, что строение вселенной не статично».

 Эйнштейн умер в 1955 году, сомневающийся, но окончательно так и не убеждённый в распространяющейся вселенной.

   Спустя 10 лет в 1965 году Арно Панчиас и Роберт Вильсон в Нью-Джерси тестировали наиболее чувствительные микроволновые датчики в лаборатории фирмы «Белль-телефон». Куда бы ни направляли учёные приемное устройство, отовсюду улавливался шумовой фон неизвестной природы - постоянное жужжание силой 3 к (по шкале Кэльвина).

 Интуитивно учёные решили обратиться к  научному очерку о теории относительности, написанному одним из учеников Фридмана, в котором автор предсказал возможность улавливать слабые микроволновые излучения с уровнем около 5к, возникающие в результате взрывов наиболее позднего периода вселенной.

Двое учёных поняли, что им удалось уловить эхо величайшего в истории «Большого взрыва». За это открытие Панчиас и Вильсон

получили Нобелевские премии.

  Открытие «жужжания 3к» опрокинуло статическую модель вселенной. Осталось две модели, одна из которых может существовать без Создателя, а другая нет. Последняя загадка заключалась в том, взрывалась ли вселенная неоднократно («пока-

чивающаяся» модель) или же взрыв был единичным  («открытая» модель). Исследователи знали, что ответ на этот вопрос могут дать вычисления средней плотности вселенной. Если на каждые 10 кубических футов космоса приходится один атом углерода, значит сила гравитации всех небесных тел способна остановить направления их распространения и изменить его вектор на противоположный. В конечном счёте, произойдёт «большое сжимание», которое приведёт к ещё большему взрыву (затем ещё большее сжимание и т.д.)

 С другой стороны, если плотность космоса меньше этой величины,

то сила большого взрыва превзойдёт силу гравитации, и существующая материя продолжит движение по первоначальному направлению в бесконечность.

  Интересно, что отмирание статической модели вселенной вызвало

переполох в научных кругах. Математики, физики и астрономы

объединились с целью доказать вечность вселенной. Доктор наук Роберт Ястров –  величайший астрофизик своего времени – руководитель отдела космических исследований НАСА был назначен

директором весьма своеобразного исследовательского проекта. В течение 15 лет Ястров и его коллеги пытались доказать жизнеспособность «покачивающейся» модели, но полученные ими научные результаты привели к выводам совсем иного рода. В 1978 году

Ястров опубликовал окончательный отчёт НАСА, который привёл

учёный мир в шоковое состояние: вероятнее всего, открытая модель вселенной является верной. 25 июня того же года Ястров опубликовал

статью о своём открытии на страницах самой популярной в Америке  газеты «Нью-Йорк Таймс». «Такое  невероятно странное толкование событий, оказалось неожиданным для всех, кроме теологов. Теологи всегда верили в то, что написано в  Танахе: вначале Б-г сотворил небо и Землю… Но для учёного, который руководствуется иключительно соображениями разума и не верит в сверхъестественные силы, такая постановка вопроса может присниться только в страшном сне. Человек науки превзошёл собственное невежество – он на пороге достижения небывалых вершин знания, и, пытаясь покорить последнюю скалу, он вдруг обнаруживает, что его там встречает компания теологов, которые там сидят уже тысячи лет»

 Доктор наук Джеймс Терпль из университета Вирджинии в 1983 году самостоятельно пришёл к выводам Ястрова. Доктор наук Джоан Баро – астроном из техасского университета, доктор наук Франк Типлер – математик и физик из университета Тулана в 1990 году опубликовали похожие результаты. Профессор Джоан из университета Колумбии – астрофизик, в прошлом работавший в НАСА, представил наиболее убийственные доказательства в поддержку теории открытой модели вселенной. Газета «Бостон глоб» писала, что ключевая лекция Джоана была встречена настолько громкими овациями, что даже председатель конференции доктор

Джеффри Барбединж заявил: «Похоже, что аудитория  поддерживает книгу «Брейшит» из Пятикнижия, во всяком случае  её начало, которое сейчас получило подтверждение».

  В начале того же года в «Нью-репаблик» процитирован доктор Алан Сандаж – всемирно известный астрофизик: «Большой взрыв можно понять наиболее верно, если воспринимать его, как чудо,

совершенное сверхъестественной силой».

  В том же году журнал Нью-сюик констатировал переворот в мыслях убеждённых до этого атеистов: «40  процентов американских учёных верят в б-жественное присутствие – не просто в непостижимые потусторонние силы, которые не дано понять, а в

Б-га, которому они могут молиться.»

    (Статья является сокращённой главой из книги автора «Право верить»).

                                              Перевела Маргарита Боярская. 

sash30@bezeqint.net 

 

יש לך הערות, שלח תגובה
לא לשלוח למטה את הערתך כי המשלוח לא עובד כרגע אפשר לשלוח לאימייל olam@olam-jew.com, תודה מראש
המאמר היה:

מעניין.  משעמם.  ככה,ככה.
 המאמר
לא ענה על השאלה . המאמר כן ענה
אם תוכל (לא חובה) לכתוב הערה מפורטת מעט אשמח מאוד
(גם אם לא תכתוב בתיבה כלום ותלחץ "שלח" הטופס ישלח)


 

לעמוד הראשי   /   לעמוד רשימת השאלות