יהדות קבלה סרטים hvsu, יהדות
 קבלה  / יהדות / סרטים  /
מציאות אלוקים / אמיתות התורה / רשימת קטגוריות באתר /
מידע יהודי / הורדות חינם / תוכנות חינם /
תוכנת בבילון תרגום
משמעות החיים / חיים לאחר המוות  / תפילות סגולות  הרצאות שירים
 
 
 
 
 
 שלום גולש יקר !
 הפוך לאתר הבית הוסף למועדפים 
 למענך! אנא גלוש רק ביום חול ומחוץ לשעות העבודה
 קריאה מהנה.
 אימייל : 
olam@olam-jew.com    
 
 
 
רשימת אתרי יהדות וקבלה שהשם זיכה אותי לבנות 
 
 לעמוד הראשי | שאלות ותשובות מעניינות | הפצת יהדות | דפי יהדות להורדה |  בקר/י בפורום שלנו  | תגובות על האתר | על עצמי  | חיפוש באתר

חנות  ספרי קודש
פתחתי חנות ספרי יהדות , קבלה , חומשים , סידורים, ספרים לילדים , דיסקים

הורדת בבילון חינם
הורד ונסה חינם את תוכנת התרגום לאנגלית ולעברית
ולעוד עשרות שפות נוספות

ערוצי קודש בקליק
הורד סרגל ערוצי הקודש
ותוכל לשמוע בכל רגע ערוצי יהדות לחיזוק הנשמה

חוברות משגעות
כנסו לראות את החוברות
החדשות שניתן להזמין
להפצה , אירועים ומזכרות

רוצה גלישה נקייה?
גלוש רק באינטרנט נקי  אינטרנט רימון
השאר פרטים ויחזרו אליך

רוצה קורסים ביהדות בחינם? 
טיפים באימייל חינם:  זוגיות, חינוך ילדים ראייה חיובית...

 
 

מדוע לא נכתבה התורה שבעל פה?

 

מדוע לא נכתבה התורה שבעל פה? מדוע לא ניתנו לנו שתי התורות גם שבכתב וגם שבעל פה?

תשובה: יש לכך כמה סיבות להלן נפרט את הסיבות:

סיבה ראשונה לאי כתיבת התורה שבעל פה היא מפני שבכל דבר כתוב יפול הספק מה התכוון ה"מחוקק" , האם כך או כך, כל דבר כתובה יכול להיות רב משמעי ולכן גם עליו יצטרכו פירושים נוספים וגם על פירושים אלו יצטרכו עוד פירושים וכן הלאה.

גם בחוק רגיל ניתן לראות פירושים מגוונים של עורכי דין ושופטים שונים , הפירושים הם על אותו חוק ועל אותם מילים, כיוון שהחוק אמנם כתוב, אך אלה מבארים את כוונת הדברים כך, ואלה מבינים אחרת, בעוד שחבריהם רואים את הכתוב באור שונה לחלוטין.

לעומת זאת, כאשר המחוקק מעביר את הכתוב בתוספת הסבר וביאור על־פה לשם הבהרת כוונת המילים הכתובות, ניתן יותר בקלות להבין את דבריו לאשורם ולעמוד על כוונתו האמיתית. שהרי הוא מסביר את הכתוב, ומרחיב את דבריו בהתאם לגיל ולרמת היושבים לפניו, עד שברור לו כי ציבור המאזינים אכן ירד לסוף דעתו. בדרך זו יכול להיות לבו סמוך ובטוח כי אמנם דבריו הובנו.

למשל כאשר נבדוק את הצורה בה מועבר ידע וחינוך במוסדות החינוך למיניהם נראה שהוא מבוסס על חומר כתוב, שעליו יש הסבר בעל-פה. שום אמצעי כתוב אינו יכול לבטא במדוייק ובצורה ברורה לחלוטין את מהות החומר המועבר, ואינו יכול למלא את מקומן של המעלות הטמונות בהסברה בעל-פה.

כיון שהתורה - דבר ה' הכתוב - צריך שתהיה ברורה וחד-משמעית, ושנדע מה לקיים וכיצד לפעול, היא ניתנה בצורה היעילה ביותר: כשהיא כוללת בכתיבה בקיצור ובמסגרת כללית את המצוות, ועליה יש הסבר בעל-פה בהרחבה ובפירוט, כדי שיהיה אפשר לבצע אותה הלכה למעשה, ללא כל טעות. ואכן, כל זמן שהתורה נלמדה בדרך זו של שילוב כיתוב עם הבהרה וביאור על־פה היו פחות אי הבנות ומחלוקות.

 

 

ואם תשאל אם כן מדוע בכל זאת נכתבה בסוף התורה שבעל פה? שהרי יש לנו את המשנה ואת הגמרא , אז מדוע כתבו אותם?

וכך כותב הרמב"ם בהקדמה לספרו היד החזקה (הלשון מעובדת מעט)

כאשר ראה רבי יהודה הנשיא את ירידת הדורות והתלמידים מתמעטים והולכים והצרות מתחדשות ובאות ומלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת וישראל מתגלגלים בעולם והולכים לקצוות, והיה חושש שמא תישכח תורה שבעל-פה, ועמד הוא ובית דינו בהסכמת החכמים שהיו בזמנו לחבר ספר בקבלה הנתונה בסיני וסמכו על המקרא שכתוב "עת לעשות לה' הפרו תורתך", לכן חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם כדי שילמדהו במהרה ולא ישכח. וישב כל ימי חייו הוא ובית דינו ולימדו "המשנה" ברבים. עד כאן דבריו.

 

לכן,  רבי יהודה הנשיא וחכמי דורו הגיעו להחלטה שחייבים להעלות על הכתב את התורה שנמסרה בעל-פה, משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך", ולכן סיכם רבי יהודה הנשיא את כל ההלכות וקרא לסיכום בשם "מִשְנָה".

באמצעות המשנה יכלו אנשי דורו ללמוד את התורה שבכתב ביתר קלות. אולם כפי שהתברר במשך ההיסטוריה גם מה שנכתב במשנה היה ברור לאנשי דורו בלבד. לאחר מכן ירדו הדורות והתמעטו הלבבות, ושוב לא הבינו מספיק נכון את הכתוב במשנה.

ולכן לאחר כתיבת המשנה וחתימתה, היה צורך לפרש אותה. פירוש זה נמשך במשך כשלש מאות שנה על-ידי ה"אמוראים" עד שרבינא ורב אשי סידרוהו וחתמוהו הלא הוא התלמוד ה"גמרא". וכן לאחר חתימת התלמוד היה צריך לפרשו עבור הדור החדש, והחלה תקופת פרשנותם של גאוני בבל והראשונים. לאחר זמן חובר ספר "שולחן ערוך" על-ידי רבי יוסף קארו, כדי לסכם להלכה את כל פירושם של הקדמונים. ועדיין פירושים ודיוקים רבים - תופסים את רובו של דף ה"שולחן ערוך" - ומודפסים סביבו, אחרת לא נדע לפסוק ממש את ההלכה למעשה.

לעולם אין אפוא שלימות לתורה שבכתב אלא אם כן ניתנת עימה תורה שבעל-פה, ופירוש זה צריך להינתן מאותו מקור שנתן את התורה שבכתב, וכך עובר הפירוש מאב לבן מרב לתלמיד מדור לדור עד ימינו אנו.

 

סיבה נוספת לכך שבתחילה לא נכתבה התורה שבעל פה ולאחר מכן היא כן נכתבה מופיעה במדרש פרקי רבי אליעזר:

"מפני שראה הקב"ה שעתידין אומות העולם לכתוב עשרים וארבעה ספרים שיש בספר תורה נביאים וכתובים, ולהפכם לרעה ומינות, מסר סימנין למשה (של תורה) בעל-פה, ולא הסכימו מן השמים לכותבן עד לאחר שעמדה (התפשטה) אמונת אדום וישמעאל. פן יעתיקו אותם הגויים ויהפכו אותם לרעה כמו שעשו בתורה שבכתב. ולעתיד לבא ישאל הקב"ה מי הם בניו, ובני-ישראל מביאים ספר תורה, והאומות מביאים ספר תורה, אלו אומרים שהם בניו ואלו אומרים שהם בניו, והקב"ה שואל מי יש לו הסימנים שמסר בסיני בעל-פה ואין מי שיודע אותם כי אם ישראל. וזה שכתוב בנביאים (הושע ח): "אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו".

 

סיבה שלישית לכך שלא נכתבה התורה שבעל פה ולאחר מכן כן נכתבה מסביר המהרש"א: (גיטין ס): "כדי שלא יסמוך האדם על הכתיבה ולא ילמוד יותר, ובודאי אי אפשר לכתוב כל הדברים שהפה יוכל לדבר בדברי תורה, לכך בדורות ראשונים שהיה לבבם רחב מיני ים נאמר שלא תכתב תורה שבע"פ כדי שיחזור על תלמודו ומשנתו תמיד ויהיו סדורים לו תמיד ללמוד ולהביאו לידי עשיה, אבל עתה עת שנתמעטו הלבבות ואי אפשר לזוכרם על ידי הלימוד בעל-פה מרבו ומשתכחת ממנו בעל-פה, עת הוא להביאו לידי עשיה על ידי שיהיו המצוות סדורים לו בכתיבה, אף על פי שעל ידי זה "הפרו תורתך" שלא יחזור על משנתו ותלמודו תמיד כי יסמוך על הכתיבה".

 

מקורות: מסילות אל האמונה- הרב יוסף גבאי, הרב ישראל הס ז"ל

יש לך הערות, שלח תגובה
לא לשלוח למטה את הערתך כי המשלוח לא עובד כרגע אפשר לשלוח לאימייל olam@olam-jew.com, תודה מראש
המאמר היה:

מעניין.  משעמם.  ככה,ככה.
 המאמר
לא ענה על השאלה . המאמר כן ענה
אם תוכל (לא חובה) לכתוב הערה מפורטת מעט אשמח מאוד
(גם אם לא תכתוב בתיבה כלום ותלחץ "שלח" הטופס ישלח)


 

מותר לך ומצווה להעתיק ולפרסם לזיכוי הרבים בכל מקום אפשרי.
בתנאי שעושים קישור לאתר  הזה- מהיכן שאתה מעתיק את המאמר הזה.
 ניתן לדון ולהתייעץ ולשאול בנושא בפורום המיוחד שלנו
כתובת הפורום
http://vitaminim.org/1

 

 

רוצים לדעת מה חדש בעולם היהדות?

         
     
הירשמו  לעלון עדכונים ביהדות וקבלה

יצא לאור הספר "על כל שאלה תשובה - הספר המקיף לשאלות ותשובות ביהדות , רוחניות ומשמעות החיים.
לפרטים נוספים כנסו עכשיו לחנות ספרי קודש - על כל שאלה תשובה
ספר לכל שאלה תשובהספר לכל שאלה תשובה

מחיר לפני הנחה: 55.00 ש"ח
המחיר שלנו: 38.00 ש"ח
הרווח שלך: 17.00 ש"ח (31%)

למידע נוסף...

 

להלן השאלות אחרונות:
מדוע חכמים הוסיפו מצוות הרי כתוב בתורה: "לא תוסיפו ולא תגרעו"?
שאל את הרב - למה לשאול רב? למה בכל דבר אתם שואלים רבנים? האם אתם לא יכולים להחליט לבד?
מחלוקות הדתיים -שאלה: אני לא מקיים מצוות בגלל שיש מחלוקות בין הזרמים אז איך אידע מה אמת?
למה תורה שבעל פה?
מדוע חייב להיות שקיבלנו תורה שבעל פה יחד עם התורה שבכתב?
איך התחילו המחלוקות?
איך בכלל התחילו לחלוק אחד על השני בענייני התורה?
מחלוקות בחז"ל
איך יתכן שני דעות סותרות, שניהן אמת, ואיך לנהוג למעשה?
זרמים ביהדות
למה יש זרמים שונים ביהדות? הרי התורה היא אחת, אז למה יש זרמים שונים- חסידים, ליטאים, ש"ס, חב"ד, ברסלב, מזרחי.
זרם הכי טוב?
למה כל זרם ביהדות חושב שהוא הכי טוב והכי הנכון?
למה רבנים חולקים?
למה יש מחלוקות ביהדות? אם כל זרם הוא טוב אז למה הרבנים חולקים אחד על השני, למה יש רב שיצא כנגד רב אחד או כנגד זרם אחר? הרי כולם טובים?
למה יש מחלוקות?
 למה השם עשה בכלל שתהיה מחלוקת בעולם? היה עדיף שיהיה הכל ברור וכך נוכל לבחור בטוב?
תורה שבעל פה
מהי תורה שבעל פה? למה צריך אותה? מה קיבל משה מסיני?  ומה מכילה התורה שבעל פה? מה היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה?
אמונה "פסיכולוגית" שאלה : המצאתם את הדת ואת אלוקים כי היה קשה לכם בלי האמונה, עם האמונה אתם מרגישים רגועים וחיים חיי שלווה, ובנוסף אתם חוששים שמא לא יהיה לכם המשך לאחר החיים ולכן החלטתם להמציא את אלוקים?
למה טוב לחפש משמעות שאלה: האם זה טוב לחפש משמעות בחיים? אולי כדאי להתעלם מהרצון לחיפוש הזה? לתשובה
 

לעמוד רשימת השאלות
לפרק ראשון
למה חשוב לדעת
לפרק שני:
אלוקים ואנחנו
לפרק שלישי:
משמעות החיים
לפרק רביעי: אמיתות התורה
לפרק חמישי: החרדים והמדינה.
ניתן לדון ולהתייעץ ולשאול בנושא בפורום החדש שפתחתי
כתובת הפורום
http://vitaminim.org/1

לעמוד הראשי   / 

 

 

[רכיב שמירת תוצאות של FrontPage]