מילון אנגלי אנגלי

מילון אנגלי אנגלי

ניתן להוריד חינם מילון אנגלי אנגלי

הורד עכשיו מילון אנגלי אנגלי

לדוגמא כתבתי את המילה WANT - והנה התוצאה שמכילה הסבר + מילים נרדפות באנגלית - והכל כלול בתוכנה - הורד עכשיו חינם את התוכנה

 

הורד עכשיו מילון אנגלי אנגלי

 

 

 

 

 

 דבר תורה מאת הרב חנן  פרנגי
"וַיָּחֶל נחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם" (ט, כ).

מכאן ידע האדם כמה זה לא יפה ולא מתאים לת"ח לעזוב את הלימוד וללכת לעבוד (מבלי הוראת רב), ואומר המדרש (תנחומא) כיון שנזקק לאדמה נעשה חולין. אמר ר' יהודה בר רבי שלום, בתחילה "אִישׁ צַדִּיק תָּמִים" ועכשיו "אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם" משנטע כרם נקרא איש האדמה. ואמרו חכמים בו ביום נטע, בו ביום עשה פרות, בו ביום בצר, בו ביום דרך, בו ביום שתה, בו ביום נשתכר, בו ביום נתגלה קלונו, וכן אמרו (ב"ב עט) כל המרפה עצמו מדברי תורה נופל בגיהנם, שנאמר "אָדָם תּוֹעֶה מִדֶּרֶךְ הַשְׂכֵּל בִּקְהַל רְפָאִים יָנוּחַ" (משלי כא, טז) ואין רפאים אלא גיהנם שנאמר וכו', ואמרו (שם) עוד כל הפורש עצמו מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה אש אוכלתו, ובמשלי רבתי (פרשה י') אמר רבי אלכסנדרי כל ת"ח שהוא עוזב דברי תורה מעלין עליו כאילו מתעתע במי שאמר והיה העולם ולא עוד אלא כיון שעזב דברי תורה בעולם הזה, הקב"ה עוזבו לעולם הבא. ומעשה היה (ענף עץ אבות ע"מ רצד) בסוחר ושמו רבי נטע, ולו בת יחידה והשיאה לבחור בן ישיבה ות"ח מופלג, ונתן לו נדוניה כמה אלפי רובל, וכמה שנים האכילם על שלחנו והחתן ישב ועסק בתורה, וכשנשלם הזמן המדובר וירד הזוג מעל שלחנו, התחילה אשת האברך לטעון תענה של "וכי תאמרו מה נאכל "? והבעל ענה לה, שאינו יכול להפרד מהתורה, ולעסוק במסחר, ולהשליך את כל תורתו לים, עד שהשיאתו עצה ואמרה: אנו נקח את כסף הנדוניא ונפתח בית מסחר, ואני אעמוד שם כל היום. חוץ משתי שעות ביום שאתה תעמוד, ושאר השעות תוכל להמשיך ללמוד תורתך כמקדם. הלה הסכים ועשו כן. והנה בשלשה חודשים הראשונים אמנם נהג כך, אבל אחרי זה נהפכו שתי השעות לארבע שעות, ואח"כ לשמנה וכו'. עד שהשתקע כולו במסחר, ולא היה לו זמן אפילו לפתוח גמרא. ויהי היום במוצאי שבת קודש אחת אחרי חצות לילה, ובחוץ ירד שלג כבד בסופות וסערות, והאשה יצאה לחוץ לשפוך חבית של מים לא נקיים, והנה חזרה כאילו היא נחנקת ואינה יכולה לדבר. בעלה רץ מיד והבהיל רופא לביתו, ולא ידע מה לעשות, וכן למחרת הלך איתה ודרש ברופאים רבים, וגם נסעו לעיר ויין לא הועיל, התחילו לדבר בעיירה אולי זה דיבוק. ונסעו לעיר שצוטין אשר שם היה מקובל ושמו רבי מנחם מנדל ז"ל, שהיו נוסעים אליו בענינים אלו, וכשבאו לפניו, שאל להדיבוק איזה דבר, ושמעו כל עונה, וכידוע שכאשר הדיבוק מדבר בטן החולה מתרוממת, אבל השפתים אינם מתנענות, והקול יוצא. ואז נבהלו כל השומעים ואמרו, אהה, הנה הדיבוק, אבל הצדיק רבי מנחם מנדל אמר, שעדיין אינו יודע אם כן הוא, וישאל לו, מי הולך איתך?(כלומר עם נפש המגולגל באישה), ויאמר, חמשה מלאכי חבלה. וישאל אותו, מה שמם. ויאמר לו, כך וכך. אז אמר רבי מנחם מנדל, כי נכון אמר, וזהו דיבוק אמיתי. והתחיל לשאול ואתו שיאמר מי הוא, ויאמר, כי היה מלפני עשרות שנים בחור בישיבת בריסק, ואח"כ נסע לאפריקה, וחבריו קלקלו אותו שם. ועבר כמעט על כל התורה כולה, ואח"כ היה נוסע בעגלה, ונפל ממנה ונהרג, וכך היה מתגלגל והולך בעולם עד עכשיו, בליווי מלאכי חבלה שהיו מלקים אותו בשבטים של אש. אמר לו למה לא עשיתה תשובה קודם מיתתך? וענה לו, כי מתוך הבהלה שנבהל בעת נפילתו מהעגלה, לא הספיק להרהר בתשובה. אח"כ שאל אותו, מה יש לך ולאישה הזאת שגרמת לה יסורים נוראים כל כך, והתחיל לצחוק בקול, ויאמר: אמא של אשה זאת ואמו של בעלה (ששתיהן נפטרו לעולמן), פנו בבקשה למעלה בשמים, ודרשו שאני אכנס בה ואגרום לה יסורים, כי אם לא זאת לא היתה לה תקומה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מפני שביטלה את בעלה מעסק התורה, כיון ששמעו כך, אמר רבי מנחם מנדל לבעל, שיבטיח לחזור לתורה, וכן עשה. וגם רבי מנחם הבטיח ללמוד משניות לע"נ של הבחור הדיבוק, וגם התנדב סכום של נרות להדליק בבית הכנסת עבורו, ואח"כ קיבץ רבי מנחם בחדרו מנין של עשרה אנשים שיאמרו תהלים, והוא עמד מאחוריהם, וביקש מהדיבוק לצאת מן האישה, מן האצבע הקטנה שברגלה, (הארת המחבר, כותב הרב פתייה [מנוחת יהודה-יחזקאל] שאמר לדיבוק לצאת דרך האצבע הקטנה של רגל שמאלית, מבין הבשר לצפורן, השיב הדיבוק ואמר כי זהו צער גדול בשבילו לצאת מסיום הגוף, שהוא מקום אחיזת הקליפה ומקום טמא, והכרחתי אותו ביחודים ובהשבעות, ובגזרת נחש [נידוי חרם שמיטה], שלא יצא כי אם מאצבע הקטנה של רגל שמאלית, ע"ש) והסכים הדיבוק לעשות כן, ואז הושיבו את האישה על כסא באמצע החדר, ופתאום נפלה והתגלגלה מן הכסא לארץ, ויצא קול אדיר ממנה "שמע ישראל" וכו', עד ששמעו הקול בכל שטוצין, ואח"כ פקעה ציפורן הזרת מרגלה האחת וגם נופצה זכוכית אחת מהחלון, וחזר הבעל לתורתו כהבטחתו.

 

הורד עכשיו מילון אנגלי אנגלי

 


 

[רכיב שמירת תוצאות של FrontPage]