מילון עברי אנגלי בחינם

מילון עברי אנגלי חינם

 תוכל לתרגם בקליק אחד - מאנגלית לעברית , תרגום חינם , תוכנה שמתרגמת חינם מאגלית לעברית - התוכנה מכילה מילון עברי אנגלי , וגם מילון אנגלי עברי, מאגר ענק של מאות אלפי מילים מוכן למענך - הורד עכשיו חינם

הורד עכשיו מילון אנגלי - עברי - עברי אנגלית

 

nhkui  מילון אנגלי עברי

 

 

 

הורד עכשיו מילון אנגלי - עברי - עברי אנגלית

 


 

 

 דבר תורה מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי
ה. הסבר סברותיהם של בעלי הדעות

והנראה בהבנת הענין להסביר כך:

הצדיק הפורש מן החטא, ואפילו הצדיק שיצרו נוקפו לעבירה, אחר שלא חטא בפועל, הפרישה מהעבירה אצלו יש בה מן ההרגל, דהיינו שהתרגל לא לחטוא, שהרי כל שניו נשמר מהחטא, ואילו הבעל תשובה בכל פעם הינו מתחדש מחדש להתגבר על יצרו, ועבודת ה' שלו אין בה מן ההרגל, שהרי אדרבא רגיל ולמוד הוא לחטוא, ויצרו מתחדש ומתגבר עליו בכל יום, ואלמלי הקב''ה עוזרו שלא יחטא אינו יכול לו.

ואמנם מימרא זו שבגמרא (קידושין ל ע''ב): ''בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו ואלמלי הקב''ה עוזרו אינו יכול לו'', נאמרה גם בצדיקים, אולם לגבי צדיקים זה בעיקר בחלק העשה טוב, שיצרם מנסה בכל יום לבטלם ולרשלם מתפילה ותורה, שצריכים חיזוק בכל עת ובכל כח כלשון רש''י, אולם לגבי הנאמר יצרו מתחדש עליו בכל יום בחלק ה''סור מרע'' להכשילו בעבירה, אינו בקושי גדול כל כך אצל הצדיק, אחר שכך היה למוד מקודם, להיות פרוש מחטא והורגל בכך.

הילכך ברור הוא שמצד אחד הבעל תשובה גדול מהצדיק אחר שטעם טעם החטא ופורש ממנו, ועבודתו בכל עת לסור מהרע הינה עבודה מחודשת ולא מורגלת, כמו הצדיק שעבודתו יותר מורגלת לסור מרע אחר שלא טעם טעם חטא והורגל לפרוש מן העבירה.

והדבר דומה לבעל כשרון שבנקל לומד בשעה אחת דף גמרא ואף מחדש בו חידושים, ולעומתו יושב לו אחר שיגע ועמל בכל כוחו יום שלם על דף גמרא להבינו כפשטו, בודאי יש לו מעלה יתירה בזה על יגיעתו ועמלו.

כן הצדיק, אף שלבו נוקפו ומחשיקו לעבירה, מכל מקום אחר שהורגל במצבו שלא לחטוא אין טורחו ועמלו כעמל זה שחטא.

וכמו שאמרו (סוכה נב ע''ב): ''אבר קטן באדם משביעו רעב מרעיבו שבע'', הבעל תשובה שהשביע יצרו קשה עליו להלחם עתה ברעבונו של יצרו, מה שאין כן הצדיק שמעולם למוד הוא להרעיבו ליצרו, הרי שהינו במצב של שביעה ואין יצרו תוקפו כל כך.

 

 


 

[רכיב שמירת תוצאות של FrontPage]