עשיתי עברות חמורות מאוד, אין לי שום סיכוי! אני לא מרגיש שיש לי סיכוי לחזור אי פעם בתשובה

שאלה: אני חוטא גרוע ביותר ועברתי על הדברים הכי גרועים בתורה, אני לא מרגיש שיש לי סיכוי לחזור אי פעם בתשובה, אני כל כך מלוכלך בחטאים שלנקות אותם אצטרך אלף שנה.

תשובה: אתה כמו שאתה אלוקים אוהב אותך באמת! נראה לך מוזר? שמע פתגם בשם הבעל שם טוב: הלוואי שהייתי אוהב את ה צדיק הגדול ביותר כמו שאלוקים אוהב את הרשע הגדול ביותר!
עצם זה שאתה עדיין חי, עצם זה שאלוקים החליט להחזיר לך את הנשמה היום בבוקר, זה מראה שאלוקים לא התייאש ממך שאלוקים מחכה לך, מחכה שתתקרב אליו יותר.
אין ייאוש בעולם כלל! אומר רבי נחמן מברסלב, נחזור אין ייאוש! אין כזה דבר ייאוש! ראית פעם פיל עם 20 רגליים לא ראית נכון? כי אין כזה פיל, גם ייאוש אין, תמחק מהלכסיקון שלך את המילה ייאוש ותכתוב במקומה תקווה, סיכוי, אמונה.

דווקא זה שנפלת והשם עוד מחייה אותך מראה שיש לך את הכוחות ואתה מסוגל להתעלות והכול יתהפך לטובה כמו שכותב בספר מלחמת היצר עמוד כ"ה: "אדרבא, דווקא אותם הנשמות שמסוגלים מאד מאד לעלות (בשיפור עצמם) דווקא עליהם יש הרבה הפרעות וניסיונות וכישלונות"
כתוב בתלמוד (סוכה נב) "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" דהיינו אתה שנראה לך שיש לך יצר הרע ענק והוא החטיא ומחטיא אותך מאוד מאוד, דווקא אתה מסוגל להיות הצדיק היותר גדול ולכן היצר הרע נטפל דווקא אליך כי אתה מסוגל להיות בדרגה גבוהה, ייתכן שלבך לא נותן לך להאמין אבל אלו תעתועי היצר שלא מעוניין שתקבל את הדברים.
כתוב בתלמוד: אין דבר העומד בפני התשובה, אתה מבין את הכוונה, שאפילו חטאת את החטאים החמורים ביותר, כשאתה שב בתשובה אמיתית, זה נמחק!
ואדרבה, ככל שהאדם המתקרב היה רחוק יותר, כך כל התקרבות שלו גורמת לנחת רוח ולקידוש שם שמים בעולם, כל מי שהיה יותר בעומק החטא והחליט להתקרב כך נדרש ממנו יותר מאמץ להאמין בעצמו להאמין בתשובה, להאמין בבורא שהוא כן אוהב אותו, וכשהוא מתגבר על ההסתרות והייאוש שהיצר מנסה להכניס לו, ממילא זה יותר קידוש שם שמים.
וכמו שאומר רבי נחמן מברסלב: אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן!
בוא נפרש את המשפט הזה:
אתה מאמין שקילקלת? שעשית עבירות והם קילקלו את נשמתך, למה אתה מאמין כך? כי כך כתוב בתורה, אומר רבי נחמן: תאמין שיכולים לתקן! אותה תורה שאומרת שאדם קלקל אומרת ומדריכה כיצד לתקן, אותה תורה אומרת שיכולים לתקן ! כן אתה יכול לתקן, היצר מכניס לנו חצי משפט רק שיכולים לקלקל והצדיקים ואנחנו צריכים לשנן את חצי המשפט השני שנאמין שכן יכולים לתקן!
כמו שכותב בספר שומר אמונים: (מאמר הבטחון וההתחזקות פרק ו') : "בודאי ובודאי שהקדוש ברוך הוא משתוקק ומצפה לכל בן ישראל שישוב אליו, גם בכל מיני נפילו וירידות, אפילו הוא ממש ירד כבר לשאול תחתיות… עם כל זה הקדוש ברוך הוא משתוקק ומצפה אליו… ואם יאמר לך היצר מה תרוויח בזה? כי מחר ממילא תשוב ותיפול אחור, אבל תדע אחי אהובי כי מעולם לא נאבד משום אדם שום מצווה"
ומובא בספר אמת וצדק (עמוד ת"ג) : "צריך שתדע אפילו אם אתה משוקע במדור הקליפות ואתה במדריגה התחתונה מאוד עד שנדמה לך שאי אפשר עוד להתקרב אליו יתברך מחמת שנתרחקת מאוד ממנו, אף על פי כן תדע שאפילו במקומך גם כן שם תוכל למצוא אלוקותו יתברך ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך ולשוב אליו בתשובה שלימה, כי לא רחוקה היא ממך אלא שבמקומך רבו הלבושים"
ועוד מובא שם (אמת וצדק עמוד ת"ב) : "כי כל אחד שנפל למקום שנפל נדמה לו שעליו אינם נאמרים דברים אלה… אבל באמת תדע ותאמין כי כל הדברים אלו נאמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגרועים כי השם יתברך טוב לכל תמיד"
בנוסף לכך כתוב שעל ידי תשובה מאהבה אדם יכול להפוך את עוונותיו לזכויות, אתה קולט? אתה שהיצר מטעה אותך להתייאש מעצמך, אתה יכול להפוך הכל לזכויות טובות, התחל להתקרב, תלמד יותר יהדות, תורה, קרא בספרים במאמרים, ותתחזק ותעלה ותצליח, אלוקים אוהב אותך וחפץ בטובתך.
כמובן שאפשר להוסיף ועוד ניתן ומומלץ לעיין בספרים הבאים: דור התמורות, הרב לוגאסי ; משיבת נפש, רבי נתן מברסלב ; אומץ מאת הרב באזנסון, הוצאת שיר חדש ; מלחמת היצר.