לחץ הסביבה מפריעה לי להתחזק בדת, אז אולי לא אתקדם יותר?

שאלה: הסביבה מפריעה – אני רוצה לקיים יותר מצוות אבל כל הסביבה שלי לא מתנהגת כך, החברים, העבודה, קשה להשתנות כאשר הסביבה לועגת.

תשובה: נכון, זה לא קל, ויש לזה כמה פתרונות שיקלו על הקושי בהתמודדות.

אפשרות אחת היא שהאדם יחזק את הכרתו בגדולת הבורא, במעלת המצוות וזכות מעלת מקיים המצוות והנזק הגשמי והרוחני של מי שאינו שומר מצוות.

ככל שאדם ירגיש ויפנים את אמיתות אלו, כך יפחת הקושי – כמו אותו אחד שנכנס למטבח של מסעדה גדולה ורואה כיצד מכניסים הטבחים רעל בכל המנות והוא צועק  ואומר לסועדים במסיבה "הצילו את עצמכם! אל תאכלו! הטבחים הכניסו רעל לתוך המנות כאן!" והם במקום שיודו לו על כך שהוא מנסה להציל אותם הם אומרים לו "שתוק! ותן לנו לאכול בשקט" והוא שוב מנסה להוכיח אותם אך אומרים לו "אתה רעל בעצמך, לך מפה". האם בגלל אנשים כאלו יחליט מיודעינו גם כן לשבת לאכול כי "כולם" אוכלים או כי "יש לחץ מהסביבה".

נקודה נוספת למחשבה, שיתבונן שבכך שהוא בוחר מה לעשות ולא הסביבה זוהי בעצם ביטוי לאישיותו העצמית שלו ואין הוא כבשה מהעדר, היום מחקרים מצביעים שחלק מהסיבות לתופעת הדיכאון הנם בגלל שאדם מרגיש בלי זהות עצמית ובלי הערכה עצמית כמו חלק מעדר בלא אישיות ייחודית ובכך שאתה בוחר להתקרב לבורא עולם ולהתקדם במצוות ואתה מבצע זאת ללא חשש מהסביבה אתה מבטא הזהות העצמית שלך , ולידיעתך, רוב האנשים מעריכים בני אדם עם עקרונות ושאינם מתקפלים כנגד כל משב רוח של לחץ סביבתי או חשש "ממה יאמרו" וכו'.

נקודה נוספת להתבוננות – שהאדם יפרק לגורמים את החשש מהסביבה ויחשוב לעצמו, מי זה הסביבה? האם זה השכן מלמעלה או השכנה למטה, הרי דעתם כלום נגד נקודה אחת של אמת. אז מי הם השכנים ממול, האם רק בגללם אני אפסיד את העצמאות המחשבתית שיש לי?
פיתרון נוסף הוא להחליף מקום, לעבור למקום ששם הסביבה אוהדת ולא לוחצת וכך יהיה יותר קל לעשות שינויים עם פחות חששות ופיתויים.