למה אלוקים לא מתגלה?

שאלה: למה ה' לא מתגלה אלינו? מדוע הוא אינו מתגלה אפילו רגע אחד או יעשה איזה נס גלוי וכולנו נחזור בתשובה?

תשובה בתמצות: כדי שלא נאבד את הבחירה, תפקיד הבחירה על מנת לתת לנו שכר להטיב לנו.

תשובה: כאשר ה' יתגלה אלינו, אנו נאבד את הבחירה בין טוב לרע וממילא לא יהיה מגיע לנו שכר על הבחירה בטוב, כל אדם יכול להגיע לאחר חקירה אובייקטיבית להכרחיות מציאות ה', מה שנדרש מאיתנו זה להשקיע זמן ומחשבה.

תאר לך שבמשחק הפאזל שקנית לבן שלך, הוא יאמר לך, "אבא, תרכיב לי את הפאזל ואחר כך תתן לי פרס על זה שהפאזל מורכב"

האם הילד צודק בבקשה שלו?
המתנה הגדולה ביותר לאדם היא כאשר הוא מקבל שכר על משהו שהוא התאמץ ופעל למענו ולא כמתנת חינם שגורמת למקבלה בושה .

אבל זה לא אומר שאנו בוחרים אם להאמין וכאילו שהאמונה תלויה בבחירה אם בא לי להאמין אז אני "עושה טובה" לאלוקים ומאמין בו ואם לא בא לי אז לא, דיעה זו אינה נכונה, כי אלוקים השאיר כאן את טביעות אצבעותיו וגם הוא לא היה מעניש באם לא היה שייך לדעת בשכל שהוא קיים ושתורתו אמת.

על מה כן הבחירה?
הבחירה היא האם אני מוכן לחקור לבדוק את מציאות הבורא ולהסיק את המסקנות.
אם אי אפשר היה להווכח שיכלית הגיונית שאלוקים קיים, אז למה הוא מעניש את מי שלא מקיים את מצוותיו, הרי הוא לא "מרגיש" שיש אלוקים.

אלוקים בכוונה השאיר כאן את טביעות אצבעותיו על מנת שאנחנו נחקור ונהיה מספיק כנים ואמיתיים להגיע למסקנה הברורה.

שאלה: אז למה אלוקים נגלה בהר  סיני הרי הם איבדו את הבחירה כך?
תשובה: אלוקים מחליט בדיוק מהו הגבול בין איבוד הבחירה לבין חיזוק הבחירה לטוב, במעמד הר סיני היה נדרש שאלוקים יתגלה על מנת לתת את התורה ושזה הבסיס לאמונה שלנו בתור עם ישראל.
בלעדי מעמד הר סיני והתגלות אלוקים, עם ישראל יכל להגיד למשה: "היכן הוא האלוקים שאתה מדבר עליו?" כידוע במצרים היו הרבה אלילים וכשפים, ולכן היה נדרש שאלוקים יתגלה ושדברי משה על אלוקים יאומתו על ידי הבורא עצמו.
לאחר מעמד הר סיני כל התגלות נוספת מפחיתה את הבחירה וכך פוחתת הזכות לקבל שכר.