הוכחת מציאות אלוקים ללא משל

הוכחה למציאות הבורא ללא משלים
שאלה: יש לך הוכחה למציאות הבורא,ללא משלים ונמשלים?

משיב: כן, רק שתדע שצריך יותר להתרכז אם זה ללא משל ונמשל, מסכים?

שואל: כן.

משיב: אתה ההוכחה,למציאות הבורא!

שואל: אני ההוכחה? כיצד? הרי סיכמנו בלי משל ונמשל!

משיב: כן, בלי משל ונמשל, ענה לי לשאלה: האם אתה נברא או שאתה בראת את עצמך?

שואל: אני נברא.

משיב: האם תוכל להוכיח שאתה נברא?

שואל: …לא, אבל אני יודע שאני נברא.

משיב: בוא אומר לך מה ההוכחה שאתה נברא:

בוא נניח שאתה כן בראת את עצמך ואתה לא נברא אז יש שתי אפשרויות אם אתה בראת את עצמך:

או שהיית לפני שבראת את עצמך

או שלא היית לפני שבראת את עצמך.

נכון, מסכים? יש לך אפשרות שלישית?

שואל: לא אין אפשרות שלישית.

משיב: אם היית לפני שבראת את עצמך לא צריך שתברא את עצמך כי כבר היית, ומצד שני אם לא היית לפני שבראת את עצמך לא יכולת לברוא את עצמך כי לא היית בשביל לברוא את עצמך, מוכרח שאתה נבראת על ידי מי שקדם לך.

מסכים?

שואל: כן.

משיב: כל נברא מעיד שיש מישהו שקדם לו שברא אותו, כל הנבראים כולם, נלך אחורה אחורה עד הראשון שבהם כולם נבראו על ידי מי שקדם להם. הנברא הראשון מי ברא אותו? מוכרחים להגיע למסקנה שאמרנו בהתחלה שהיה בורא שברא את הנברא הראשון, אם לא היה בורא שברא את הנברא הראשון לא היה נברא.

שואל: אולי לא הייתה התחלה כלל והכול בורא נברא בורא נברא ללא התחלה וסוף…

משיב: אמרתי לו גם זה הוכחה שיש בורא.

שואל: איך זה הוכחה?

משיב: אם נאמר שיש בורא נברא בורא נברא במחזור כל הזמן נשאל יש שתי אפשרויות:

או שהמצב הזה כל הזמן מוכרח, מוכרח להיות בורא נברא בורא נברא בורא נברא בורא נברא.

או שהמצב הזה לא מוכרח וזה יכול להפסק.

אם המצב הזה של בורא נברא יכול להפסק, אז יש סוף, אם יש סוף יש התחלה אם יש התחלה יש מתחיל!

אם זה לא נפסק וכל הזמן בורא נברא בורא נברא בורא נברא זה אומר שהמצב הזה מוכרח, זאת אומרת כל אחד מהחלקים האלה במשך האין סוף היה מוכרח להיות בתפקיד או בורא או נברא או בורא או נברא, אין לאף אחד רשות לצאת מהמעגל. נמצא שיש מישהו, מוכרח להיות, שמכריח את כולם לאורך האין סוף להיות בורא נברא בורא נברא בורא נברא, מי המכריח משהו המחוץ למעגל האין סוף שהוא בורא עולם.
דרך אגב לדעת המדע המודרני היום מדבר במפורש על בריאה- שברגע מסויים נוצר העולם על כל חוקיו, (המפץ הגדול)

 

עד כאן ההוכחה ללא משל ונמשל

להוכחה זו יש שאלה: אם לכל נברא יש בורא שקדם לו אז מי ברא את הבורא? ניתן לעיין בתשובה לשאלה זו כאן