אלוקים כל יכול יחיד ולא מוגבל

אלוקים יחיד לא מוגבל, וכל יכול

שאלה: איך אידע שיש אלוקים יחיד אולי יש כמה, איך אדע שהוא לא מוגבל וכל יכול?

תשובה: כל נברא הוא מוגבל, השולחן מוגבל מישהו הגביל אותו- הנגר. החדר שלך מוגבל, מי הגביל אותו? הקבלן.  כדור הארץ מוגבל מישהו הגביל אותו, בגבולות שלו. הירח, השמש, הכוכבים מוגבלים מישהו הגביל אותם. מי זה המגביל לכל המוגבלים?

הבורא שברא את כל הנבראים.
מי שברא נבראים ברא אותם בגבולות מוגבלים אבל המגביל הראשון אינו מוגבל שאם הוא היה מוגבל היה מישהו שקדם לו שהגביל אותו.
מכיוון שהוא בלתי מוגבל, כלומר אין לו סוף. אין סוף לחוכמה שלו ואין סוף לגבולות שלו ואין סוף ליכולות שלו. לכן לא יתכן מצב שבו יהיה עוד בורא שיחלוק עימו מקום או דעות מכיוון שמצבו של האלוקים הוא רק אחד, ללא מרחב וללא סוף וללא זמן. מי שפחות מאלוקים בכך, לא יהיה אלוקים אלא בריה נחותה מאלוקים! ומי שיהיה בעל הכוחות כולם וללא סוף, יהיה בעצם אלוקים עצמו ולא שותף לו!

נמצא שיש בורא ראשון לכל הנבראים ושהוא הגביל את כל המוגבלים.
כיצד נדע שאלוקים כל יכול? בשביל לענות על שאלה זו נצטרך לשאול מה זה בעצם "כל יכול"? התשובה היא: "כל יכול" הוא מישהו ש"יכול לעשות הכל". ומה זה "הכל"?

הכל זה: העולם הגשמי, הרוחני, חוקי הטבע, מערכת השמש וכל מה שיש סביבנו. המציאות שלנו: המרחב, האנרגיה והזמן הם בעצם "הכל".

 "יכול" הכוונה ליכולת מעשה. מי שיצר את המציאות הזאת הוא כל יכול מכיוון שהוא יצר את "הכל" ומכאן ההוכחה הבלעדית לכך שהוא "יכול" ליצור הכל. לכן הוא "כל יכול".

בנוסף, הבורא הוא הכל יכול. אם הוא לא הכל יכול אז הוא מוגבל.
איך נידע שאין 2 בוראים שהם הכל יכול? אי אפשר שניים הכל יכול מדוע? נניח שראובן ושמעון כל יכולים, אז אם ראובן יכול להגביל את שמעון במשהו אז כבר שמעון לא כל יכול וכן להיפך לכן מוכרח שיש אחד שהוא כל יכול ואי אפשר שיהיו שניים כל יכולים. נמצא שיש בורא יחיד שברא לכל הנבראים והוא מגביל לכל המוגבלים והוא הכל יכול.

מקורות: ידידי אתר האמת האבסולוטית