למה באנו לעולם – למה אלוקים ברא את העולם?

שאלה: למה באנו לעולם – מדוע אלוקים ברא את העולם?

תשובה: מטרת בריאת העולם היא כדי להטיב לנבראים[1], כי ה' הוא שלימות הטוב, ומי שטוב מעוניין להטיב, "חוק הטוב להטיב" , הטבה משמעותה: נתינה. כדי לתת יש צורך במקבל, ולכן ברא מערכת שלימה של נבראים שיהיו מקבלי הטוב ממנו יתברך.

שאלה: אז למה באנו לעולם –  למה ברא את העולם הזה עם כל הקשיים והניסיונות, הוא יכל לשלוח את הנבראים ישר לגן עדן כדי להנות?

תשובה: תשובה לכך כתובה בזוהר הקדוש בשתי מילים : "נהמא דכיסופא"

(נהמא=לחם   דכיסופא=של בושה) – פירושו : לחם של בושה.

כלומר : לחם חסד שאין מגיע למקבלו. הביאור הוא, היות ורצה ה' יתברך שבאמת נהנה בטוב שהוא נותן לנו, לכן הוא לא רצה שנקבל את גן עדן בחינם כי אז נרגיש בושה כשאנו מקבלים הטבה בחינם.

כדי שההטבה תהיה שלימה עשה ה' שמקבלי ההטבה יזכו בטוב על ידי מעשיהם ביגיע כפיהם, כפי שהאדם יעדיף לא להיות מקבץ נדבות אלא לעבוד למען לחמו, ולכן ברא עולם עם חסרונות, עולם לא מושלם, על מנת שהנבראים ישלימו ויתקנו את החסר בעצמם ובעולם, ועל זה נאמר: "לתקן עולם במלכות שד-י"  התיקון נעשה על ידי עבודת ה' , על ידי בחירה בטוב , ואז הם יזכו בטוב מבלי להתבייש בקבלת הטובה, כמו שכתוב בירושלמי (ערלה פרק א' הלכה ג) מי שאוכל מה שאינו שלו, מתבייש להסתכל בפניו של הנותן[2].

תאר לך 2 עשירים, רוני ומשה, שניהם מחלקים צדקה, שניהם עוזרים לעניים, אבל יש הבדל אחד ביניהם, רוני העשיר נותן מבלי לבקש שום תמורה מהעני, ומשה לעומתו מבקש שירות מהעני כדי שיקבל את העזרה או הכסף.
במבט ראשון ניתן לחשוב שרוני שעוזר לעני מבלי לבקש תמורה , הוא המטיב המושלם, אבל אם נבחן את המקרה נראה שרוני העשיר שלא מבקש כלום בתמורה לכסף ולעזרה , הוא גם גורם לעני בושה כי העני מקבל הטבה מבלי לתת כלום בתמורה, ולכן העני מתבייש, לעומתו משה העשיר שמבקש משהו מהעני, שירות מסויים, למרות שמשה העשיר לא צריך את השירות מהעני, אבל הוא מבקש כדי שבתמורה לשירות, הוא ייתן לעני מבלי שהעני ירגיש בושה כי הוא עבד והתאמץ למען קבלת הטובה.
לכן במבט מעמיק אנו רואים שמי שנותן טובה מושלמת הוא בעצם העשיר משה, כי הוא עוזר ונותן לעני מבלי שהעני יתבייש לקבל.
כך גם אלוקים שהוא שלימות הטוב ברא את העולם עם ניסיונות ובחירה בין טוב לרע ועל ידי שנבחר בטוב ונתקן את חסרותינו נהיה בעלי הטוב ונוכל לקבל את ההטבה מבלי להתבייש, ואז ההטבה תהיה מושלמת.

שאלה: למה ההטבה האמיתית היא נצחית, עדיף שייתן לנו טוב רק בעולם הזה וזהו?

תשובה: כיון שעלה ברצונו יתברך להטיב לנבראים , ואלוקים שהוא שלימות הטוב, מתוקף שלמותו לא יספיק לו להטיב קצת אלא להטיב את הטוב הכי מושלם וגדול שיכולים הנבראים לקבל. כל הטבה שניתנת בעולם הזה נגמרת כי היא מוגבלת כמו שהעולם הזה מוגבל.

לכן אלוקים מעוניין לתת טובה מושלמת, שהיא תהיה לא רק בלא בושה למקבל, אלא זו תהיה הטבה אמיתית ונצחית שאינה נגמרת.

אינו דומה מי שנהנה רגע אחד מגלידה שנתנו לו, לבין מי שנותנים לו ביד את המפתחות למפעל הגלידה שייהנה ויאכל בכל חייו כמה שהוא רוצה, אינו דומה מי שנותנים לו כרטיס כניסה חד פעמי לבריכה לבין מי שנותנים לו כרטיס כניסה חופשי לבריכה לכל ימי חייו, אינו דומה מי שנותנים לו במתנה מכונית יוקרתית לבין מי שנותנים לו כרטיס חופשי לבחור מתי שהוא רוצה מכונית חדשה בכל יום בכל ימי חייו.

הפער בין הטבה זמנית בעולם הזה לבין ההטבה בעולם הבא הנצחי זה הרבה יותר מאשר הפער בין מי שקיבל גלידה לעומת מי שקיבל את המפתחות של המפעל.

לכן אלוקים שהוא הטוב האין-סופי מעוניין לתת לנו הטבה נצחית אין-סופית, שהיא ההטבה המושלמת, שאינה מוגבלת לרגע אחד או לשנה אחת או לשמונים שנה, אלא נצחית לכן ברא את הגן עדן ששם מגיעים הנשמות לאחר סיום תפקידם בעולם הזה על מנת לקבל את השכר הנצחי על מצוותיהן בעולם הזה.

שאלה: מה זה נצח?

תשובה: קשה לדמיין דבר אין-סופי.

על מנת להמחיש מה הוא נצח, דמיין שממלאים את החדר בו אתה נמצא בגרגירי חול (אל תשכח לצאת מהחדר…) אחר כך ממלאים את כל הבניין בו אתה נמצא בגרגירי חול, אחר כך דמיין את כל הרחוב שלך מלא כולו כל הרחוב כל הבניינים בגרגירי חול, דמיין את כל העיר, כל הארץ, כל היקום, כולו בגרגירי חול , ואז תדמיין ציפור קטנה שלוקחת פעם באלף שנה גרגיר אחד של חול מתוך כל היקום המלא עד אפס מקום בגרגירי חול.
וזה עוד לא נוגע בנצח, לכן אלוקים שהוא שלימות הטוב, מעוניין לתת לנו הטבה נצחית.

שאלה: מה זו ההטבה בגן עדן?

תשובה: הרמב"ם כותב: שכמו העיוור שלא יוכל לדעת מה הם צבעים, וכמו החרש שלא יוכל להבין מוזיקה, כך אנחנו שאנו בעלי גוף גשמי לא נוכל לדמיין את עוצמת ההנאה שיש בעולם הבא שהוא עולם רוחני, הנאה זו היא פי כמה וכמה מאשר ההנאות בעולם הזה כמו שכתוב במסכת אבות: "טובה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה"
ועל מנת להמחיש קצת את הנאות העולם הבא הנצחי שאלוקים מעוניין לתת לנו, מסביר הרב אליהו דסלר זצ"ל: אם נאסוף את כל ההנאות שנהנינו בשבוע האחרון ונרכז אותם ברגע אחד, זו תהיה הנאה גדולה מאוד, נכון? ואם נאסוף את כל רגעי הנאותינו בשנה האחרונה? ואם נצליח לאסוף את כל רגעי הנאותינו בכל ימי חיינו, ונרכז אותם לרגע אחד, זו תהיה הנאה עצומה, ומה אם נאסוף את כל ההנאות של כל יושבי היקום הזה בכל ימי חייהם, נרכז את כל הנאותיהם בכל ימי חייהם לרגע אחד, אי אפשר לדמיין כמה הנאה זו, אבל בוא ונדייק במשנה שכותבת "טובה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", כל חיי העולם הזה פירוש שנאסוף את כל ההנאות של כל האנשים שהיו ושיהיו בעולם הזה ונרכז אותם לרגע אחד, זו תהיה מעין ה"קורת רוח" שתהיה בעולם הבא.
זו הטובה שאלוקים הכל יכול מעוניין לתת לנו, כי הוא מעוניין לתת לנו הטבה נצחית אמיתית.

מקורות: שער ההקדמות דף ל"ט  – כתבי האר"י ז"ל, דעת תבונות- סימן יב-יח – הרמח"ל, דרך ה' חלק ראשון פרק ב'- הרמח"ל, כללי פתחי חכמה ודעת כלל ראשון- הרמח"ל, ספר ההקדמות לחכמת האמת- בעל הסולם, מאמר הערבות-בעל הסולם, ספר התניא פרק לו – ר' שניאור זלמן מלאדי, ידיד נפש- מבוא לחכמת הקבלה עמ' 133-הרב יחיאל ברלב, מסע אל פיסגת הר סיני עמ' 163-הרב מרדכי נויגרשל.

 

[1]  יש להבהיר שכיוון שאנחנו נבראים השגתנו מוגבלת, ולכן אין אנו יכולים להשיג שום השגה במהות ה' יתברך שהיא מהות אין-סופית, לכן כל מה שאנו מנסים להבין הוא במסגרת מה שנתגלה לנו בתורה בכפוף ליכולת קליטתנו, הטעם שמטרת הטוב להטיב היא מטרה שאלוקים גילה לנו לפי השגתינו.

[2] עיבוד דברי הרמח"ל דעת תבונות סימן יח