אלוקים מעל ההיגיון – אז איך תוכיח לי את קיומו על ידי היגיון?

שאלה: אלוקים מעל ההגיון,
אז כיצד ניתן להוכיח את
מציאות האלוקים?

תשובה: בשאלה יש ערבוב בין שני מושגים שונים.
בין הכרה במציאות אלוקים לבין הבנת אלוקים.

תשובה בהרחבה: בשאלה יש ערבוב בין שני מושגים שונים.
מושג ראשון – הוא מציאותו של אלוקים.
מושג שני- מהותו של אלוקים.

את מציאות אלוקים ניתן להוכיח כמו כל דבר שניתן לבחון את מציאותו .

לעומת זאת, את מהותו וכוחותיו של אלוקים לא ניתן לתפוס ולהבין כי בתור בני אדם אנו מוגבלים במידת תפיסתנו והבנתנו.
גם הגאון הגדול ביותר מוגבל ביחס להבנתו את מהותו ויכולתו של ה'.
המחשה:
כאשר אני רואה כיסא, ההיגיון אומר לי שנגר בנה אותו – גם אם אינני רואה את הנגר ולא יודע את גבול ומהות כוחותיו, אני יודע שהוא קיים.
גם אם תיאורטית לא אוכל להבין לעולם כיצד הנגר בנה את הכסא.

המחשה לגבי גבולות תפיסתינו: המחשב הכי מתוחכם, אם נכניס לו תוכנה שדורשת יותר זיכרון או מהירות, הוא לא יוכל "לתפוס" ולקרוא את התוכנה כי היא מעל ליכולתו.
גם אם היא מעל יכולתו אבל הוא מבין שיש תוכנה בתוכו.
כך גם אנו לא יכולים לתפוס ולהבין את יכולתו ומהותו של הבורא בגלל גבולות השכל והתפיסה שלנו.
אבל מציאותו ניתנת לבחינה לפי הטביעות אצבעות שהבורא השאיר בעולם.